×
Přijímáme nové pacienty
739 268 594

neurotické, stresové a somatoformní poruchy

  • úzkostní, úzkostně depresivní, psychosomatické poruchy
  • akutní reakce na stres, posttraumatická stresová porucha
  • poruchy přizpůsobení, neurastenie, poruchy spánku

poruchy osobnosti a chování u dospělých

organické duševní poruchy

  • poruchy paměti a demence v pokročilém věku

poruchy vzniklé užíváním alkoholu a jiných návykových látek

  • patologické hráčství

schizofrenie a jiné psychotické poruchy

  • poruchy s bludy

afektivní poruchy (poruchy nálady)

  • deprese, dystymie, bipolární afektivní porucha

poruchy příjmu potravy